Artwork for Otis Jackson Jr. Trio, Stones Throw Records